Cerintele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt respectate in cadrul EUR COMTUR SRL in
conformitate cu dispozitiile de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal indicate in
Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor
cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit in continuare “GDPR”).
Atat intre momentul stabilirii mijloacelor de prelucrare, cat si pe durata prelucrarii in sine, EUR COMTUR
SRL pune in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garanta si a fi in masura sa
demonstreze ca prelucrarea se efectueaza cu respectarea prevederilor legale aplicabile.
EUR COMTUR SRL ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca, in mod implicit, sunt prelucrate
numai date cu caracter personal strict necesare pentru fiecare scop specific al prelucrarii.
Date cu caracter personal inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau
identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi
identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume,
un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente
specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Descriere
Politica noastra de prelucrare a datelor cu caracter personal descrie modalitatea in care vom colecta si
procesa datele cu caracter personal ale clientilor, ale partenerilor de afaceri, potentialilor clienti,
potentialilor angajati, potentialilor colaboratori si se aplica tuturor datelor cu caracter personal colectate
pe site-ul nostru, precum si tuturor datelor cu caracter personal pe care le colectam prin intermediul e-
mailului sau prin orice alta cale de comunicare prin intermediul careia se vor procesa aceste date.
De asemenea, putem colecta informatii cu privire la preferintele dumneavoastra prin utilizarea site-ului
sus-mentionat, atunci cand solicitati informatii de la noi sau ne angajam serviciile juridice sau de alta
natura sau ca rezultat al relatiei pe care o aveti cu noi sau cu unul sau mai multi dintre clientii nostri.
Principii GDPR
Ori de cate ori vom prelucra date cu caracter personal vom tine cont de urmatoarele principii:
 Legalitate, echitate si transparenta – datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate ”in mod
legal, echitabil si transparent”;
 Limitari legate de scop– datele dvs. vor fi colectate in scopuri bine determinate, explicite si
legitime, iar prelucrarile ulterioare ale datelor respective nu se vor abate de la aceste scopuri;
 Reducerea la minimum a datelor – orice colectare de date personale va fi foarte bine analizata
inainte solicitarea efectiva a datelor pe care urmeaza sa le prelucram, care vor fi relevante si
strict limitate la ceea ce este absolut necesar pentru scopurile in care sunt prelucrate;
 Exactitatea informatiilor– operatorii trebuie sa ia toate masurile pentru a asigura validitatea
datelor, iar cele dovedite inexacte trebuie actualizate fara intarziere sau sterse;
 Limitarea stocarii – datele trebuie pastrate exclusiv pentru perioada pentru care sunt necesare
prelucrarii asumate. Perioadele mai lungi de stocare reprezinta exceptii asociate cu activitati
publice de arhivare, cercetare sau statistica, care se pot desfasura in anumite conditii;

 Integritate si confidentialitate – prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie facuta in
conditii de siguranta, care sa includa “protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si
impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau
organizatorice corespunzatoare”.
Drepturi
EUR COMTUR SRL asigura respectarea drepturilor conferite persoanelor vizate in temeiul GDPR, printre
care:
 dreptul de acces – va permite obtinerea detaliilor relevante prelucrarii datelor cu caracter
personal;
 dreptul la rectificare – va permite rectificarea datelor dvs. personale, daca acestea au fost
incorect prelucrate;
 dreptul de a fi uitat – va permite stergerea datelor dvs. cu caracter personal in anumite cazuri
(de exemplu, daca datele nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile pentru care au fost
colectate);
 dreptul la restrictionarea datelor prelucrate – va permite obtinerea restrictionarii procesarii
datelor dvs. personale in anumite cazuri (de exemplu, atunci cand contestati exactitatea datelor
dvs. personale, pentru o perioada care sa ne permita sa verificam o astfel de exactitate);
 dreptul de a obiecta – va permite sa va opuneti prelucrarii in continuare a datelor dvs. personale
in conditiile si limitele stabilite de lege;
 dreptul la portabilitatea datelor – va permite sa primiti datele personale referitoare la dvs. pe
care ni le-ati furnizat, intr-un format structurat, utilizat in format electronic sau sa transmiteti
aceste date altui operator de date.
Prelucrare

 1. Scopurile si prelucrarea datelor cu caracter personal in baza consimtamantului obtinut
  Prelucram datele cu caracter personal pentru dezvoltarea serviciilor noastre, pentru oferirea catre
  persoanele de contact a informatiilor despre noi si gama noastra de servicii si facilitati. Fireste, le
  utilizam si pentru punerea la dispozitie a datelor cu caracter personal catre membrii echipei EUR
  COMTUR SRL in scopul prestarii serviciilor contractate si oferirii de noi servicii si facilitati, precum si in
  scopul onorarii promisiunilor facute si angajamentelor (necontractuale) asumate.
 2. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
  Prelucram datele cu caracter personal ale persoanelor de contact pe baza consimtamantului,
  contractului incheiat cu noi sau uzantelor, precum si pentru executarea obligatiilor noastre legale.
 3. Pastrarea datelor
  Datele cu caracter personal vor fi pastrate de noi doar atat timp cat este necesar scopurilor prelucrarii,
  precum si, bineinteles, potrivit cerintelor legale sau contractuale.
 4. Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal

Masurile noastre de securitate atat cele tehnicec cat si cele organizatorice, protejeaza atat informatiile
noastre cat si informatiile despre contacte, datele cu caracter personal si alte date importante.
Preocuparea pentru detectarea, investigarea si rezolvarea amenintarilor la adresa securitatii este
permanenta.

 1. Dezvaluirea datelor cu caracter personal
  Ca regula datele dvs. personale nu vor fi dezvaluite unor terte parti. Cu toate acestea, daca va fi in
  interesul dvs. si este necesar, vom divulga datele personale relevante instantelor judecatoresti si
  comisiilor de arbitraj sau autoritatilor relevante, in contextul furnizarii serviciilor pe care le-ati solicitat.
 2. Durata stocarii datelor cu caracter personal
  Datele dvs. personale vor fi stocate pe perioada valabilitatii consimtamantului, cat si ulterior, in
  conformitate cu politicile noastre interne si obligatiile legale care ne revin.
  In ipoteza in care datele nu sunt stocate in baza unei relatii contractuale, aceste date vor fi pastrate atat
  timp cat este necesar pentru atingerea scopului prelucrarii acestora.

Diverse
Va informam ca aveti dreptul de a inainta o plangere catre Autoritate Nationala de Supraveghere a
Protectiei Datelor din Romania, in cazul in care considerati ca prelucrarea datelor dvs. cu caracter
personal incalca legile aplicabile.